ข่าวประชาสัมพันธ์

   สวัสดีปีใหม่ 2559 

  ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกๆท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ มีความสุข ความเจริญ สำเร็จและสมหวัง สมปรารถนาตลอดปีใหม่และตลอดไป

      ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
สุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยจงได้อย่าแผ้วพานท่านและครอบครัว ให้มีความร่มเย็น และมีความสุข ให้ร่ำรวยเงินทองและทรัพย์สิน ให้สูงส่งด้วยบารมี
"พรใดล้ำ พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่าน และครอบครัว" ตลอดปีใหม่ ๒๕๕๙และ ตลอดไปด้วยเทอญ

 

สวัสดีปีใหม่ 2559,ปีใหม่,สวัสดีปีใหม่,อวยพรปีใหม่,ชะอวด