ข่าวประชาสัมพันธ์

      สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร โดยชมรมชาวชะอวดกรุงเทพฯและปริมลฑล ร่วมกับเทศบาลตำบลชะอวดและพี่น้องชาวชะอวด ร่วมจัดงาน "ทำความดีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562" ในวันที่17และ18กุมภาพันธ์ 2562 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลชะอวด


มีกิจกรรมดังนี้
17 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีกวนข้าวมธุปายาส(ข้าวศักดิ์สิทธิ์)ตั้งแต่เวลา9.00น.เป็นต้นไป

(พิธีพราหมณ์) คณะผู้ดำเนินการ ได้ระดมข้าวจากทุกพื้นที่ของประเทศมาร่วมประกอบมวลสาร ในส่วนนี้คณะผู้ดำเนินการจัด มีความประสงค์รับมวลสารประกอบจากทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านในอ.ชะอวด เพื่อเป็นมวลสารประกอบพิธีกรรมดังกล่าว เพื่อความเป็นศิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ทั้งอำเภอชะอวด(ตามความเชื่อ ความศรัทธา) โดยมีรายละเอียดตามภาพที่แนบมา พี่น้องที่มีจิตศรัทธา ให้ท่านนำมามอบในวันที่10-13กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานเทศบาลชะอวด
2.พิธีสวดผ้าพระบฏ สมโภชผ้าพระบฏ ทอดผ้าพระบฏ เริ่มเวลา19.00น.โดยนายอำเภอชะอวดเป็นประธาน
3.การตั้งโรงทาน(ซุ้มอาหาร) ตลอดทั้งวัน โดยมีผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์แล้วกว่า30ซุ้ม
4.การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชะอวด
5.กิจกรรมการแสดงบนเวที เริ่ม17.00น.


18 กุมภาพันธ์ 2562
ขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ จากชุมชนฝั่งตะวันตก สู่ พระธาตุจำลอง หน้าเทศบาลชะอวด

โดยมีวงโยธวาทิต ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร นำขบวน หลังเสร็จพิธี

ก็จะเดินทางพร้อมกันสู่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตั้งขบวนในนามชาวชะอวด แห่ผ้าไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ในการดำเนินการครั้งนี้ คณะผู้ดำเนินการใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งในอำเภอชะอวดและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเข้าร่วม เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตัวท่านเองและครอบครัว ขจัดปัดเป่าทุกข์โศกให้มลาย ถือเป็นการร่วมกันทำบุญเมืองชะอวดกันด้วย...จึงบอกบุญมาถึงทุกท่านครับ ขออำนาจแห่งองค์พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช ประทานความสุข สวัสดี แด่ทุกท่าน เทอญ..


หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมพิธี นุ่งขาวห่มขาวหรือโทนขาวน่ะครับ