ข่าวประชาสัมพันธ์

นบบัวแก้ว@ทุ่งนาใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนได้ร่วมมือร่วมไม้และมีเทศบาลตำบลท่าประจะ ทำหน้าที่หนุนเสริมจนเกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

นบบัวแก้วทุ่งนาใต้

 นบบัวแก้ว@ทุ่งนาใต้

เที่ยวนบบัวแก้วทุ่งนาใต้

อากาศร้อนๆ แวะมาเล่นน้ำกันได้
 
 
อาหารบ้านๆ ดีต่อสุขภาพ
มาทานได้ที่. นบบัวแก้ว @ทุ่งนาใต้
 
 
อาชีพเสริมของเกษตรกรทุ่งนาใต้ สร้างรายได้แบบไม่ต้องไปทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะใบใหม่จะแทงยอดออกมาเรื่อยๆ
 
 
 
การเดินทาง
 
 
ที่อยู่: ตำบล ท่าประจะ อำเภอ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์: 083 647 9517
ติดต่อประสานงานสถานที่ ที่พัก ศึกษาเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สวนพ่อร.9
ได้ที่ คุณปราณี ชูทิพย์ ประธานวิสาหกิจทุ่งนาใต้ เบอร์โทร 084 745 5746