ข่าวประชาสัมพันธ์

     วัดท่าเสม็ด อำเภอชะอวด

      วัดดิษฐวราราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดท่าเสม็ด ตั้งอยู่ในพี้นที่ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วัดแห่งนี้จะมี เจดีย์เงินประดิษฐานอยู่ในวัดท่าเสม็ด ซึ่งเห็นเด่นชัดมาแต่ไกล ประวัติความเป็นมาของเจดีย์เงินกล่าวคือ หลวงพ่อบุญมากภาคใต้ ได้นิมิตฝันไว้ก่อนสิ้นบุญว่า เป็นวิมานที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์ และมาบอกบุญให้กับชาวบ้านมาช่วยกันสร้าง เจดีย์เงิน เพื่อจะให้ชาวบ้านที่ช่วยกันสร้างเมื่อตายไปแล้วจะได้ขึ้นไปอยู่ในวิมานในชั้นดาวดึงส์ ปัจจุบันร่างของหลวงพ่อบุญมากภาคใต้ได้เก็บไว้ในมณฑปภายในวัดท่าเสม็ด เพื่อไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนต่อไป โดยที่ร่างของท่านยังคงสภาพเดิม

วัดท่าเสม็ด ชะอวด

 

วัดท่าเสม็ด

 

วัดท่าเสม็ด วัดดิษฐวราราม

 

เที่ยววัดท่าเสม็ด