ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนชะอวดวิทยา

https://www.facebook.com/cyswimmingpool