เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส

 

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง

      เมืองต้นน้ำ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด ไหลผ่านอำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ และมีสาขาจากอำเภอหัวไทร ไหลมารวมกันที่บ้านปากแพรก กลายเป็น แม่น้ำปากพนังไหลลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช 

 

 

อิฐแผ่นงาม,อิฐชะอวด

     

      อิฐแผ่นงาม ในอำเภอชะอวดมีการทำโรงอิฐเยอะแยะมากมาย หลายที่ มีแหล่งวัตถุดิบดินดี อิฐมีคุณภาพ 

 

กุ้งก้ามกราม,กุ้งแม่น้ำ,คลองชะอวด 

      กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามกราม หรือที่เรียกว่ากุ้งแม่น้ำ กุ้งก้ามกรามตามแม่น้ำ  คลอง ซึ่งมีทางติดต่อกับทะเล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมากที่ชะอวด ปากพนัง เมือง ท่าศาลา สิชล และขนอม โดยเฉพาะในคลองชะอวดมีกุ้งก้ามกรามจำนวนมาก

 

กระจูดสวย,ต้นกระจูด,กระจูด

 

 

      กระจูดสวย ป่าพรุควนเคร็ง ที่มีพื้นที่ประมาณ 195,545 ไร่ ในอดีตเคยมีต้นกระจูดมากถึง 7 หมื่นไร่ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในแง่ของพืชและสัตว์ โดยจะนำต้นกระจูดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจำหน่ายไปทั่วโลก เช่น เสื่อ กระบุง และกระเป๋า เป็นต้น

 

ห้วยน้ำใส,ชะอวด,เที่ยวชะอวด

 

 

      ห้วยน้ำใส เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ น้ำใส ใช้หล่อเลี้ยงคนในอำเภอชะอวดและใกล้เคียง มีทิวทัศน์สวยงาม จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอีกแหล่งหนึ่ง