สถานีรถไฟชะอวด

สถานีรถไฟชะอวด

สถานีรถไฟชะอวด,รถไฟชะอวด,เวลา, ตารางเวลา, ราคา และ ตั๋ว

      สถานีชะอวด เป็นสถานีรถไฟเล็กๆดูเงียบสงบบนเส้นทางสายใต้ ตั้งอยู่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ณ หลัก ก.ม. ที่ 806 ระหว่างสถานีบ้านตูล - บ้านนางหลง อาคารสถานีในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนอาคารสถานีหลังเก่าในปี พ.ศ. 2552 หรือเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว

สถานีชะอวดแห่งนี้มีขบวนรถจอดรับส่งผู้โดยสารวันละ 14 ขบวน
ขบวนรถเที่ยวไปวันละ 7 ขบวนได้แก่ ข.171 / 37+45 / 169 / 451/ 447 / 455 / 445
ขบวนรถเที่ยวกลับวันละ 7 ขบวนได้แก่ ข.446 / 456 / 448 / 452 / 170 / 172 / 38+46

 

รถไฟ ชะอวด:เวลา ตารางเวลา ราคา และ ตั๋ว

เบอร์โทรศัพท์ สถานีรถไฟชะอวด 075-380666