วัดหมื่นระงับรังสรรค์(หมื่นส้อง)

วัดหมื่นระงับรังสรรค์ อำเภอชะอวด

ภาพประกอบ Weerayut Chumkli