นานารีสอร์ท

352 ถนนชะอวด-ควนหนองหงษ์ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

เบอร์โทรศัพท์ นานารีสอร์ท นครศรีธรรมราช : 075760333