การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด

ที่อยู่ :
  11 หมู่ที่ 1
ตำบล :
  ชะอวด
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  0-7538-1001
โทรสาร :
  0-7538-1001
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
  -
แฟนเพจ :