โรงเรียนชะอวด,ชอ

โรงเรียนชะอวด

 

ที่อยู่ :
  888 หมู่ที่ 9 ถนนรถไฟสาย 3
ตำบล :
  ชะอวด
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
แฟนเพจ :

 สมัครเรียนโรงเรียนชะอวด