ย้อนอดีตชะอวด

ก่อนจะมาเป็น โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

 

 

ก่อนจะมาเป็น โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร (ช.ว.)ในบัจุบัน จุดเริ่มต้นมาจากมีผู้ใจบุญในยุคนั้นรวบร่วมที่ดินประมาณ29ไร่เศษ
บริจาคให้สร้างโรงเรียนในปี 2515 ปัจจุบันคือ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เรียกกันติดปากว่า ช.ว. ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีปัจจุบัน...
1. ทวดเอื้อม-เล็ก ภิญโญ
2.ตาเขียว พ่อคุณปัญญา (นักการ)
3.คุณพ่อสมใจ คุณพ่อ ณัฐพงศ์ วินิโย

 

ข้อมูล Wichet Chinnawong

ภาพ เอ๊าะๆ กลิ่นสุวรรณ์