ภาพชะอวดในอดีต

 

 

 

งานดอกจูดบานอำเภอชะอวด การแห่เสื่อกระจูดที่ยาวที่สูดในโลก

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรอำเภอชะอวดข้าราชการและภริยาข้าราชการในอำเภอตั้งแถวรับเสด็จที่หน้าที่

นายอำเภอชะอวด(นายอากร ทองธวัช)กราบบังคมทูลถวายรายงานที่อำเภอชะอวด ที่มาของรูป http://www.gotonakhon.com

รับเสด็จที่อำเภอชะอวด ปี2510 ที่มาของรูป http://www.gotonakhon.com/

 คลองชะอวดในอดีต

คลองชะอวด เมื่อ35ปีที่แล้ว

คลองชะอวด เมื่อ35ปีที่แล้ว

 

ในหลวงเสร็จอำเภอชะอวด

 

น้ำท่วม ร.ร.บ้านปากบางกลม อ.ชะอวด 40 ปีก่อน

 ภาพประวัติศาสตร์หนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ เหตุการณ์น้ำท่วม ร.ร.บ้านปากบางกลม อ.ชะอวด 40 ปีก่อน คาดว่าบันทึกไว้เมื่อประมาณปี พ.ศ.2520

 

ท่าเรือตลาดล่าง ชะอวด

(ท่าน้ำโกตุ้ย) ท่าเรือตลาดล่างเมื่อหลายปีก่อนตลาดปัจุบันสมัยก่อนเรียกตลาดบน

ตลาดล่าง ชะอวด

 ตลาดล่าง ชะอวด

 เรือยนตร์ ชะอวด-หัวไทร

เรือยนตร์(เรือในตำนานอีก1ลำ)
นามเลิศไพบูลย์1 ชะอวด-หัวไทร

 

เรือยนต์โดยสาร ชะอวด ปากพนัง

เรือยนตร์ โดยสาร ชะอวด-ปากพนัง 

คลองชะอวด,สะพานข้ามคลองชะอวด

สะพานข้ามคลองชะอวด ก่อสร้างเมื่อ 4 กรกฏาคม 2528

 

 

ตั๋วรถไฟในอดีต ชะอวด-กรุงเทพ

ตั๋วรถไฟในอดีต ชะอวด-กรุงเทพ

ตั๋วรถไฟในอดีต นครศรีฯ-ชะอวด

นครศรีฯ-ชะอวด พศ.2533 - 2536

ภาพถ่ายรถไฟไอน้ำ บริเวณชุมชนตลาดล่าง

ภาพถ่ายรถไฟไอน้ำ บริเวณชุมชนตลาดล่าง

 

น้ำท่วมชะอวด 5 มกราคม 2518 สถานีรถไฟชะอวด

น้ำท่วมชะอวด 5 มกราคม 2518 สถานีรถไฟชะอวด

น้ำท่วมชะอวด 2518 สถานีรถไฟชะอวด

น้ำท่วมโรงพักปี 2518

น้ำท่วมโรงพักชะอวด 2518