โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

ที่อยู่ :
  999 หมู่ที่ 9
ตำบล :
  ชะอวด
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  075-381366
โทรสาร :
  075-380425
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
แฟนเพจ :

 

ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พ.ค.2515