การแสดงโชว์ดรัมเมเยอร์และขบวนพาเหรดของโรงเรียนชะอวด

ในงานดอกจูดเกมส์ 2558 อำเภอชะอวด 

หมวด: