โรงเรียนเคร่งธรรมวิทยา อำเภอชะอวด

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านควนชิง
ตำบล :
  เคร็ง
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  075-470266
โทรสาร :
  075-470266
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
แฟนเพจ :