การแสดงโชว์ดรัมเมเยอร์และขบวนพาเหรดโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

ในงานดอกจูดเกมส์ 2558 อำเภอชะอวด