กุ้งก้ามกราม

  • คำขวัญอำเภอชะอวด

    เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส

     

    อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง

          เมืองต้นน้ำ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด ไหลผ่านอำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ และมีสาขาจากอำเภอหัวไทร ไหลมารวมกันที่บ้านปากแพรก กลายเป็น แม่น้ำปากพนังไหลลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช