ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักฆ่าโควิดชะอวด ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19

"ทีมนักฆ่าโควิดชะอวด" พร้อมให้บริการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่มีความเช่นสูง เช่น รถกู้ชีพ-กู้ภัย หน่วยงานราชการ สถานที่สาธารณะที่มีคนใช้บริการมาก สถานที่อื่นๆที่มีความเสี่ยง

สถานที่ที่ได้พ่นยาฆ่าเชื้อไปแล้ว

สถานีรถไฟชะอวด โดยฉีดพ่น เก้าอี้ผู้โดยสาร และรอบๆสถานี

ธนาคาร ธกส. สาขาชะอวด

ธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด

วัดศรีมาประสิทธิ์

ป้อมตำรวจหลังสถานีรถไฟ
บ้านพักสถานีรถไฟชะอวด
ไทยสมุทรสาขาชะอวด