ตลาดน้ำชุมชนบ้านไม้เสียบ

อาหารพื้นบ้าน พืชผักท้องถิ่น วิิถีชุมชน คน3วัย

เปิดตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 1 ทุ่ม ทุกวันอาทิตย์ อยู่ข้างวัดไม้เสียบ

เปิดมาได้ 2 อาทิตย์แล้วขอเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆ

ตลาดน้ำชุมชนบ้านไม้เสียบ

ตลาดน้ำชุมชนบ้านไม้เสียบ

ตลาดน้ำไม้เสียบ

ตลาดน้ำชุมชนบ้านไม้เสียบ

ตลาดน้ำชุมชนบ้านไม้เสียบ

อาหารบางส่วนจากตลาดน้ำชุมชนบ้านไม้เสียบ