น้ำท่วมหนักอำเภอชะอวด ในรอบ 42 ปี เมื่อวันที่ 4-7 มกราคม 2560


น้ำท่วมชะอวดปี 2560 ภาพมุมสูง
น้ำท่วมชะอวด หลังสถานีรถไฟชะอวด
ช่วยเหลือน้ำท่วมชาวชะอวด ชุมชนฝั่งตก น้ำท่วมโรงเรียนชะอวด ระดับน้ำสูงมาก  


ประมวลภาพบรรยากาศน้ำท่วมตามสถานที่ต่างๆ ในชะอวด 

 

ประมวลภาพความเสียหายหลังน้ำลด