น้ำท่วมชะอวด 30 พ.ย.60

เมื่อ 26 พ.ย. จากกรณีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 60 จนถึงปัจจุบัน จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดน้ำไหลหลาก น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่ง ได้แก่ อำเภอชะอวด ต.วังอ่าง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8 ต.ควนหนองหงส์ หมู่ที่ 1, 3, 7 ต.เกาะขันธ์ หมู่ที่ 2, 3, 7 ต.เขาพระทอง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 160 ครัวเรือน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านกาโห่ใต้ หมู่ที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ 4 ต.ควนหนองหงส์ ถูกน้ำท่วมด้วย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของถนนสายเอเชีย และเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 60 มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะอวด