การเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านควนป้อม  หมู่ที่ 1 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 19.00 น. โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารพื้นบ้าน ของชำร่วย สินค้าทั่วไป เปิดตลาดนัดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

 เที่ยวควนป้อม

 

- ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งของลำน้ำป่าพรุควนเคร็ง
- รับประทานอาหารที่ได้บรรยากาสโคตรฟิน
- ถอนกระจูดเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชุมชน 

 

ล่องเรือชมป่าพรุควนเคร็ง

      อัตราล่องเรือชมป่าพรุ คนละ 100 บาท ค่าอาหารปิ่นโตหนึ่งสายทานได้ 3 คน 150 บาท ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่กัลยา ภิรมย์รักษ์ โทร 081-8951734

นายราเซน สุคนธุ์พันธ์ โทร 0836378724

นายไพโรจน์ ใจซื่อดี โทร 0981807868